Projecten

  Projecten 2018:

  • Roemenië-project Wim en Petra Bos: aanschaf van o.a. gebruikte wasmachines, drogers, koelkasten en nieuw beddengoed voor kindertehuis in Suceava

  Projecten 2016:

  • Smokey Tours 
   De Helpende Hand heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Smokey Tours. Sinds 2014 bieden wij verschillende toeren aan in Manila, waaronder de Slum Tour. De winst van de Slum Tour gaat terug naar de mensen uit gebieden die te zien zijn tijdens de tour via onze partnerorganisatie.  Smokey Tours probeert door veel samen te werken met vrijwilligers en staigaires zo veel mogelijk terug te doen voor de gemeenschap. Door mensen uit minderbedeelde gebieden op te leiden als tour leader trachten wij een bijdrage te doen aan de ontwikkeling van die tour leaders. Wij bieden tour leaders Engelse lessen en geven hen verantwoordelijkheden om daarmee bij te dragen aan hun zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. Door de donatie van de Helpende Hand heeft Smokey Tours 3 laptops, 4 tablets en 1 printer aan kunnen schaffen.  Op deze manier kunnen wij nu  computerlessen geven aan de tour leaders. Zo willen zij graag leren omgaan met Excel. Daarnaast hebben wij van de donatie tablets gekocht. Hiermee hopen wij enquetes af te nemen onder onze gasten, informatie in te winnen en op deze manier onze dienst, het geven van eye-opening tours en het ondersteunen van mensen uit sloppenwijken, te verbeteren.

  Projecten 2015:

  • Schenking Automatische Externe Defibrillator (AED)
   In oktober 2015 is Bas Doorduin (werknemer SABIC) weer terug gegaan naar de Filippijnen om 2 jaar na dato te zien hoe het land zich hersteld heeft na de ramp van november 2013 (Tyfoon "Yolanda"). Ondanks de enorme inspanningen is er nog een groot te kort aan medische apparatuur. Via de ARBO dienst van SABIC BoZ werd het plan opgesteld om twee AED's mee te nemen en deze te schenken aan ziekenhuizen die betrokken zijn bij de projecten van Stichting Care And Share Sambulawan (CaSsS). Eén AED werd bekostigd door de stichting zelf en werd geschonken aan een klein hospitaal in Villaba. Voor de andere AED werd de Helpende Hand gevraagd om deze te sponsoren, wat direct werd gehonoreerd. Deze 2e AED ging naar het provinciale ziekenhuis in Palo. Deze AED werd met gejuich ontvangen. Een lokale medewerkster van de stichting CaSsS (tevens verpleegkundige) heeft zich bereidt verklaard om de training van het personeel op zich nemen. We hopen en verwachten dat deze schenking mee mag werken aan de vooruitgang van dit ziekenhuis.
  • SDW Themadag CCR
   Heel SDW bakt, kookt en drinkt! Met deze zin als slogan, gingen deelnemers van de bewoners- en deelnemersraden van SDW zaterdag 14 november aan de slag in het Gertrudiscollege in Roosendaal. Er werd gewerkt en genoten, gegeten en gelachen, gedanst en feest gevierd. De 105 deelnemers aan deze dag hebben een heel leuk dagprogramma gekregen wat bestond uit Pizza maken, versieren en uiteraard ook op eten, smaaklessen volgen en op bezoek bij de Bibaboerderij. De Helpende Hand heeft de huur van de school en non-food producten voor de workshops gesponsord.
  • Dansschool Quick & Slow
   De dansschool Quick & Slow is een een dansschool voor mensen met een beperking. Het niveau van een aantal dansers is zo goed dat ze mee doen aan de Nederlandse Kampioenschappen. Deze keer zijn er in 2 klassen dansparen van Quick & Slow Nederlands Kampioen geworden. Ook in andere klassen zijn er dansparen in de prijzen gevallen. Om deel te kunnen nemen aan deze Kampioenschappen heeft de Helpende Hand een bijdrage geleverd aan de vervoerskosten.
  • School Kroatie
  • Ramro Nepal
  • Stichting Het Raakt U Fijnaart
  • Zorgboerderij Halsteren
  • Wevige Bergen op Zoom
  • Stichting Walk inn Goes
  • Stichting Dag en Woonvoorziening
  • Inloophuis Williamstraat Bergen op Zoom
  • Inloophuis Roselinde Roosendaal
  • Amarant Breda
  • 't roer om Bergen op Zoom

  Projecten 2014:

  • Schenking Electrocardiogram (ECG)
   Op 8 november 2013 trof een buiten gewoon zware Tyfoon (Yolanda) de Filippijnen, mn het eiland Leyte was zeer zwaar getroffen door de tyfoon en de tsunami die daar op volgde. Diverse projecten van de Stichting Care and Share Sambulawan (CaSsS) opgericht door de vader van Bas Doorduin (werknemer SABIC) waren zwaar getroffen. Eind november 2013 gingen Bas en zijn vader kijken naar de schade en troffen daar veel verwoesting aan. Eén van de projecten van CaSsS was de ondersteuning van het provincieel ziekenhuis nabij Tacloban. Dit ziekenhuis was zwaar getroffen door de vloedgolf. Alleen de buitenmuren stonden nog overeind maar het interieur en de apparatuur waren weggespoeld. Twee maanden na de ramp was het ziekenhuis al herbouwd, een fantastische inspanning van de internationale gemeenschap. Maar ook  de verloren geraakte apparatuur moest vervangen worden. In jan 2014 werd aan CaSsS de vraag gesteld of zij een ECG kon regelen. Deze vraag kwam uiteindelijk terecht via Bas jr. bij de Helpende Hand. De Helpende Hand heeft dit gesponsord en met deze schenking heeft men ter plaatse een ECG gekocht. Deze ECG is 2 jaar na dato nog steeds 24u/dag in werking en men is bijzonder dankbaar voor de hulp. "SALAMAT" (Filippijnse voor hartelijk dank!)
  • Koffie, thee, suiker en melk voor Inloophuis De Rose-Linde in Roosendaal
   De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten. Het inloophuis biedt laagdrempelige ondersteuning. Het zijn de bezoekers van het inloophuis die zelf het aanbod van diensten bepalen: hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen en als gastheer of gastvrouw werken. Zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. Deze vrijwilligers krijgen ondersteuning van de coördinator die zorgt voor planning, scholing, public relations en organiseren van activiteiten. Bezoekers krijgen tijd en aandacht en informatie en advies. Er is contact met lotgenoten en de mogelijkheid gezamenlijk aan activiteiten deel te nemen. Bovenal is het een ‘veilige’ ontmoetingsplaats.
   De Helpende Hand neemt de kosten voor koffie, thee, suiker en melk voor haar rekening.
    
  • Vakantie voor Bulgaarse weeskinderen via Stichting Wees een Lach
   Wees een Lach biedt weeskinderen in Oost-Europa een vakantie aan. Bij de stichting draait het om de twee weken waarin de kinderen kunnen genieten van lekker samen spelen, dansen, feesten, ijsjes eten en gek doen. Ook staan ze die dagen in het middelpunt van de belangstelling; ze krijgen extra aandacht, waardering, liefde en knuffels. In Bulgarije organiseerde Wees een Lach dit jaar een weekje aan de Zwarte Zee voor 58 kinderen, het personeel van het weeshuis en vijf vrijwilligers uit Nederland. In het weeshuis zelf konden de kinderen onder meer genieten van verschillende knutselactiviteiten.
   De Helpende Hand betaalde de busreis naar het vakantieadres en droeg bij in de kosten voor knutselmateriaal.
    

  • Twee zonneschermen voor Stichting S&L Zorg in Roosendaal
   S&L Zorg in Roosendaal biedt professionele hulp aan mensen met een verstandelijke beperking. De dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt; kwaliteit van het bestaan vormt hierbij de leidraad. Voor iedere cliënt is een passend antwoord op hun hulpvragen, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders. De slogan van S&L luidt: 'Waar het om mensen draait.'
   In een van de huizen van de Stichting wonen zestien cliënten. Het nieuwe huis had één nadeel: buiten was nergens een geschikte schaduwplek te vinden waar de mensen konden eten, drinken of gewoon gezellig samen konden zitten. De Helpende Hand schonk twee knikarm zonneschermen.
    
  • Werkbanken voor Fort Smakelijk in Bergen op Zoom
   Het doel van Stichting Fort Smakelijk is mensen die aan de rand van de samenleving staan weer in contact te brengen met zichzelf en anderen. Het gaat hier om mensen die om welke reden dan ook in een sociaal isolement zijn gekomen. De stichting, gevestigd in een voormalige basisschool in Bergen op Zoom, organiseert verschillende activiteiten. Drie dagen per week is er een smakelijk driegangenmenu voor een klein bedrag. Niet alleen mensen met een smalle beurs kunnen er terecht, iedereen die een praatje wil maken mag aanschuiven. Daarnaast organiseert de stichting kookworkshops onder leiding van leermeesterkoks. Ook is er ‘Koken met Kinderen’, een initiatief om kinderen, scholen en ouders bewust te maken van goed en gezond eten. In de keuken zijn veel vrijwilligers aan de slag maar ook mensen met een lichte verstandelijke/lichamelijke beperking. De stichting richt zich op wat iemand kan, niet op wat iemand niet kan. Ook mensen die werkervaring willen opdoen zijn van harte welkom, evenals mensen die een extra stimulans nodig hebben om weer actief te worden. De Helpende Hand schonk drie aangepaste werkbanken met snijbladen voor kookworkshops voor volwassenen en kinderen met een lichte beperking.
    
  • Aangepast speelgoed orthopedagogisch dagcentrum De Pompon Bergen op Zoom
   Orthopedagogisch Dagcentrum De Pompon in Bergen op Zoom biedt dagbesteding aan kinderen van nul tot zeventien jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (ernstige meervoudige beperking). Ook kinderen met gedragsproblemen kunnen bij het dagcentrum terecht, zij ontvangen ondersteuning van medewerkers van het Centrum voor Consultatie en Expertise. Bij De Pompon is plaats voor 42 kinderen. De werkwijze is therapeutisch en professioneel pedagogisch. Paramedische therapieën vinden plaats in goed uitgeruste ruimtes. De Pompon is volledig aangepast voor kinderen die immobiel zijn. Er is een moderne snoezelruimte en een waterspeelruimte.
   De Helpende Hand betaalde speciaal aangepast spelmateriaal dat de zintuigen van de kinderen prikkelt, waaronder een bellengordijn, een draai-egel en een transparante draaikubus. 
    
  • Teunmeubilair Hospice De Markies in Bergen op Zoom
   De medewerkers van hospice De Markies in Bergen op Zoom bieden zieke mensen in de laatste fase van hun leven een huiselijke omgeving om te sterven als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is. Uitgangspunt is dat elke gast zelf invulling geeft aan de dagen, weken of maanden tijdens het verblijf in het hospice. Dus aangeeft wat hij wenst of nodig heeft, wie hij om zich heen wil hebben, hoe hij zijn dag doorbrengt en op welke wijze hij afscheid wil nemen. Mensen willen leven en sterven op hun eigen manier. Het hospice staat open voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of leeftijd. Palliatief terminale zorg verlenen is de enige functie van het hospice. Gespecialiseerde hoogwaardige professionele verzorging en verpleging, ondersteund door vrijwilligers, bieden onder andere pijnbestrijding en helpen bij het zo draaglijk en menswaardig mogelijk maken van de laatste fase van het leven. Het hospice wordt gefinancierd door publieke en private middelen. Omdat de inkomsten niet altijd kostendekkend zijn, schonk De Helpende Hand aangepast, rolstoelvriendelijk tuinmeubilair.
    
  • Bubbelunit voor De Vlindertuin in Terheijden
   In dagactiviteitencentrum De Vlindertuin in Terheijden werken dagelijks zo’n veertig cliënten met een lichte tot matige verstandelijke handicap. De activiteiten variëren van dienstverlening, productiewerk en buiten- en belevingsactiviteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling. Cliënten ontvangen begeleiding op basis van hun behoefte. Veel van hen hebben moeite met prikkelverwerking waardoor ze soms agressief naar zichzelf, de ruimte of anderen reageren. In een snoezelruimte kunnen ze zich ontspannen. In deze schemerige ruimte krijgen ze rustgevende prikkels. Ze mogen zijn wie ze zijn, genieten van de dingen die ze zien, horen en voelen zonder dat er iets van hen wordt verwacht. De Helpende Hand schonk een bubbelunit, een warme trillende buis met wisselend gekleurd licht en rustgevende bubbels.
    
  • TV-kast en condoleancekaarten Hospice Breda
   Bijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Thuis overlijden is niet altijd mogelijk. Misschien zijn er geen of onvoldoende naasten of zijn de naasten overbelast. Er kan behoefte zijn aan een intensieve medische en / of verpleegkundige behandeling of de woonomstandigheden lenen zich niet voor een rustige laatste levensfase.
   Hospice Breda is een woonhuis waar de medewerkers in huiselijke sfeer opvang bieden aan de mens in zijn laatste levensfase en zijn naasten. Afhankelijk van de behoefte bestaat de zorg uit verpleegkundige, medische, psychosociale en levensbeschouwelijke hulp, 24 uur per dag. Het professionele team krijgt ondersteuning van vrijwilligers. De kosten voor de zorg worden grotendeels betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bewoners van het hospice betalen een wettelijk verplichte eigen bijdrage betalen. Desondanks zit er weinig rek in de financiële mogelijkheden. De Helpende Hand schonk een eikenhouten tv kast en een voorraad blanco condoleancekaarten.
    
  • Wasdroger voor Stichting Ania Bergen op Zoom
   Stichting Ania uit Bergen op Zoom is voortgekomen uit het tweestedenverband met de Poolse stad Szczecinek in Polen. Doel van de stichting is het ondersteunen van eenoudergezinnen door te zorgen voor een goede opleiding van de kinderen waardoor de situatie van de gezinnen veelal sterk verbetert en ze op zeker moment weer grotendeels in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Ook in Nederland ondersteunt de stichting kleinschalige projecten. In Bergen op Zoom verzorgt een Poolse vrouw op vrijwillige basis het wassen van kleding van cliënten van Lambertijnenhof, een instelling die professionele dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De Helpende Hand schonk een condenswasdroger.
    

  Projecten 2013:

  • Professionele koffiemachine dorpswinkel Oostdijk
   In het Zeeuwse dorp Oostdijk wonen vijfhonderd mensen. Behalve een basisschool zijn alle voorzieningen op sociaal- en ondersteunend gebied zoals supermarkt, bibliotheekbus, postservice of pinautomaat verdwenen. Toen na nieuwbouw van de basisschool het oude gebouw leeg kwam, gaven de bewoners aan dat ze er een dorswinkel in wilden beginnen waar vrijwilligers zorgen voor de dagbesteding van jongvolwassenen met een lichte mentale handicap. Ook is er een ontmoetingsruimte voor de dorpsbewoners en zijn er buiten speeltoestellen voor kinderen geplaatst. De Helpende Hand schonk een professionele koffiemachine voor de dagbesteding.
    
  • Computers ’t Cromwiel in Bergen op Zoom
   Dagactiviteitencentrum ’t Cromwiel is bedoeld als springplank tussen psychiatrische opname en terugkeer in de maatschappij. Daarnaast biedt het centrum hulp aan mensen die vereenzamen of een rouwproces of burn-out doormaken. Met de juiste ondersteuning krijgen zij weer voldoende houvast om het leven aan te kunnen. Er zijn altijd twee teamleden aanwezig, maar de bezoekers van het centrum hebben zelf ook taken en zeggenschap. Er werken vrijwilligers die doorstromen naar de maatschappij als vrijwilliger of in een betaalde baan. Per dag bezoeken 20 tot 25 personen het centrum, elke keer in andere samenstellingen. Vriendschap, aandacht en veiligheid vormen de pijlers van ’t Cromwiel.
   De bezoekers krijgen de hele week door een dagprogramma aangeboden maar ook workshops en cursussen over bijvoorbeeld beweging en gezonde voeding. Verder heeft het centrum de beschikking over een aantal computers. Terugkeer naar de maatschappij betekent ook kunnen omgaan met de computer. Voor de meeste bezoekers is aansluiting op internet financieel niet mogelijk. Veel van hen lezen hun e-mail en regelen hun bankzaken op een van de computers van het centrum. Bovendien leren ze erop te werken. Toen twee van de zes computers gestolen werden, zorgde de Helpende Hand voor vervanging.
    
  • Autoclaaf voor ziekenhuis in Polompon, Filippijnen
   Stichting CaSsS (Care and Share stichting Sambulawan) richt zich vooral op langetermijnprojecten. Doel is de mensen een zetje in de rug te geven om zelfstandig verder te kunnen. Er zijn rijstvelden van grootgrondbezitters gekocht voor de boeren zelf. Er is een bananenplantage opgezet en de kokosplantages zijn beter gecultiveerd. Daarnaast is de stichting betrokken bij de opzet van een basisschool in Sambulawan en een technische school in het plaatsje Villaba. Sinds 2008 jaar zet CaSsS zich in om drie ziekenhuizen bij te staan.
   De natuurramp van 8 november 2013 trof het gebied zwaar. SABIC medewerker Bas Doorduin en zijn vader brachten in de Filippijnen de schade aan de projecten van CaSsS in kaart. Veel ziekenhuizen waren zwaar beschadigd. Van het ziekenhuis in Polompon was de apparatuur van de operatiekamer volledig vernield. De Helpende Hand schonk het geld voor de aanschaf van een autoclaaf, een toestel waarin instrumenten gesteriliseerd kunnen worden.
   Meer informatie over stichting CaSsS: www.sambulawan.nl
    
  • SDW Westelijk Noord-Brabant
   Dag- en Woonvoorzieningen verstandelijk gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant (SDW) verleent zorg en hulp aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De stichting houdt jaarlijks een themadag, dit jaar ‘Gezond en leuk bewegen.’ Tijdens deze dag zijn er onder meer workshops in bewegen (Tai Chi) en ergonomie (Ergocoach), afgestemd op het niveau van de cliënten. Daarnaast verzorgt een groep vrijwillige koks een lunch. Als aandenken ontvingen de tweehonderd cliënten een door de Helpende Hand geschonken rugzak met handdoek en appelbox.
    
  • De Driekant (Juzt) Roosendaal
   De Driekant in Roosendaal is onderdeel van Jutzt, een instantie die jeugd en ouders hulp biedt als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaan. Het pand van De Driekant huisvest drie groepen. Er is een leefgroep voor meiden van 13 tot 17 jaar, vaak allochtone meisjes of meisjes die bescherming nodig hebben en/of (seksueel) mishandeld zijn en die een veilige woonomgeving vragen. De tweede groep, jongeren van 16 jaar en ouder, ontvangt vervolg op eerdere hulp in leef- of behandelgroepen of een gezinshuis. Dit gebeurt door zelfstandigheidtrainingen. Van daaruit kunnen zij de stap maken naar echte zelfstandigheid. De derde groep, jongeren met psychiatrische problematiek of een ernstig psychosociaal probleem, krijgt ondersteuning bij het aanleren van praktische en sociaal-emotionele vaardigheden met als doel zelfstandig wonen of overstappen naar een minder intensieve begeleide woonvorm. Vanuit de Driekant geeft Juzt kamertraining aan jongeren van 17 en 18 die zich door hun geschiedenis relatief jong moesten richten op een zelfstandige leefsituatie, terwijl zij daarvoor nog niet klaar waren. Een deel van deze jongeren vindt het prettig als een vertrouwde hulpverlener af en toe langskomt en een oogje in het zeil houdt. Ieder jaar bezoekt Sinterklaas deze jongeren en dankzij een bijdrage van De Helpende Hand brengt hij ook cadeautjes mee.
    
  • Inloophuis Het Getij
   Het Getij is een vrijwilligersorganisatie met twee inloophuizen in Ossendrecht en Bergen op Zoom voor kankerpatiënten, hun familie en nabestaanden. Het Getij werkt nauw samen met KWF Kankerfonds en brancheorganisatie IPSO. De inloophuizen zijn belangrijke en gewaardeerde ontmoetingsplaatsen. Vrijwilligers en lotgenoten bieden er mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden tijdens deze zware periode in hun leven steun en opvang. De stichting wil haar diensten verruimen en haar doelgroepen verbreden. Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn veel vrijwilligers nodig. Naast vrijwilligers is er geld nodig voor training en coaching van de vrijwilligers en voor het opzetten en uitbreiden van een noodzakelijk netwerk voor psychosociale hulpverlening. De Helpende Hand nam projectkosten zoals vergaderkosten, afstemming met KWF, afstemming met en ondersteuning door IPSO voor haar rekening.
    
  • Stichting Floriana Bergen op Zoom
   Floriana in Bergen op Zoom is een onafhankelijke jumelagestichting met zusterstad Szczecinek in Polen die sinds 1990 maatschappelijke, sociale, culturele en humanitaire ondersteuning biedt. Ook is er jaarlijks een uitwisseling van kinderen van de basisschool. Medewerkers van Floriana bezoeken de stad geregeld. De HH schonk twee nieuwe winterbanden voor de Opel Movano van de stichting.
    

  • Inloophuis Williamstraat Bergen op Zoom

   In het inloophuis staan de koffie en thee staan, evenals de vrijwilligers die een luisterend oor bieden aan iedereen die een plekje zoekt om even op adem te komen, die aandacht zoekt en thuis of op het werk onvoldoende gehoor vindt. Ook vreemdelingen die meer gewend willen raken zijn welkom, net als mensen die gewoon wat gezelschap zoeken. De Helpende Hand neemt jaarlijks de kosten van koffie, suiker, plastic bekertjes e.d. voor haar rekening.
    

  • Stichting WéViGé Bergen op Zoom
   WéViGé, Welzijn Visueel Gehandicapten, stelt zich ten doel het welzijn van visueel gehandicapten te bevorderen. In Nederland zijn zo’n  600.000 mensen slechtziend of blind. Als er voor hen niets of nauwelijks iets is te doen komen velen van hen in een isolement wat in het uiterste geval tot psychische problemen kan leiden. De stichting heeft een netwerk en organiseert activiteiten waaronder creativiteitsbijeenkomsten en samen deelnemen aan gezelschapsspelen. Er zijn themabijeenkomsten en voorlichtingsmiddagen. Vaste onderdelen zijn een kerst-, paas-, en mosselmaaltijd. Op sportief gebied kunnen mensen met een visuele beperking wekelijks gebruikmaken van zwembad ‘De Schelp’ in Bergen op Zoom. De Helpende Hand draagt al jarenlang bij in de huurkosten van het zwembad.
    
  • Woonvorm Breda
   De Nederlandse Stichting Woon- en Activiteiten Centra biedt zorg op maat aan meer dan 550 cliënten met een lichamelijke of meervoudige beperking. In de Woonvorm Breda verblijven 28 mensen met niet aangeboren hersenletsel. Veel van hen zitten in een rolstoel en hebben hulp nodig. Door bezuinigingen op de dagactiviteitencentra en het vervoer ernaartoe brengen steeds meer bewoners hun dagen noodgedwongen door in de Woonvorm, waar de medewerkers zelf dagactiviteiten voor hen organiseren. De cliënten kunnen nauwelijks rondkomen van hun persoonsgebonden budget en ook voor de Woonvorm zelf is er steeds minder te besteden. De Helpende Hand bekostigde een Wii spelcomputer, diverse spellen, een lichttherapielamp, een grote klok met datum voor in de huiskamer en vier medicijnkisten.
    

  • SCHODEC Nederland
   SABIC medewerkers Etienne Timmermans en Cindy Havermans zitten in het bestuur van SCHODEC (Shalom Children’s Home and Development Center) Nederland. Deze stichting runt, in nauwe samenwerking met de SCHODEC Foundation in Ghana, een weeshuis in het Ghanese dorp Yapei. De kinderen krijgen voedsel, een opvoeding en ze gaan naar school. Het doel van de stichting is het weeshuis en het (dag)opvanghuis voor kinderen zelfverzorgend te maken. SCHODEC wilde niet alleen voor het weeshuis een voorziening voor schoon drinkwater, maar ook een voor het gehele dorp. De Helpende Hand bekostigde de aanschaf van een van de twee waterpompen.
    
  • De Vlindertuin Terheijden
   De Vlindertuin is onderdeel van Stichting Sovak, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het centrum biedt activiteiten voor zo’n veertig cliënten. Een aantal van hen heeft moeite met de hoeveelheid prikkels die op hen afkomen. Te veel indrukken kan tot overprikkeling leiden, met mogelijk agressie naar zichzelf, anderen of de ruimte tot gevolg. Het is daarom belangrijk dat deze mensen zich ontspannen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld in de snoezelruimte. Sinds kort staat in dit vertrek met gedempt licht, zachte muziek en prettige geuren een door de Helpende Hand betaald muzikaal waterbed. Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste deel uit water en is daarom erg ontvankelijk voor de weldadige trillingen van de rustgevende muziek.
    
  • Stichting JiP Breda
   JiP (jongeren in pleeggezinnen) bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit alle delen van het land die zomerkampen en weekenden organiseren voor jongeren uit pleeggezinnen. Het betreft een doelgroep die in hun jonge leven vaak al een verleden met zich meedragen dat verre van ideaal is. De stichting wil op ontspannende wijze pleegkinderen en eigen kinderen uit pleeggezinnen met elkaar in contact laten komen met als doel het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten te stimuleren, gezamenlijk actief deelnemen aan groepsactiviteiten, stimuleren van een gedeelde groepsverantwoordelijkheid en pleegezinnen enigszins ontlasten zodat ook zij even kunnen genieten van een welverdiende rust. Jaarlijks gaat een groot aantal vrijwilligers geheel belangeloos mee op weekend en/of zomerkamp. De Helpende Hand betaalt al jarenlang de huur van de verblijfskosten.
    

   Laatste projecten

  • RoemeniĆ«-project
  • Smokey Tours.
  • Schenking Automatische Ext...
  • SDW Themadag
  • Dansschool Quick & Slow
  Bekijk alle projecten