ANBI

Naam instelling:        Vereniging De Helpende Hand
RSIN nummer:          805302529
Contactgegevens:     SABIC, Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom
     e-mail: miranda.steketee-mangelaars@sabic.com
  
 
Doelstelling statuten en andere regelgeving:
De vereniging heeft ten doel materiële en ideële steun te verlenen aan die instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang behartigen die daartoe door het bestuur, op aanbeveling van de leden, worden aangewezen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het voornaamste doel van de Helpende Hand is, het verlenen van financiële steun aan projecten die een maatschappelijk belang behartigen. Wereldwijd worden projecten gesteund tot een maximum van € 1.500,-. 
Dit zijn bijvoorbeeld bepaalde ziekenhuisafdelingen, gezinsvervangende tehuizen, bijzonder onderwijs, gehandicaptensport, jeugdwerk, bejaardeninstellingen of instanties die zich inzetten voor mensen die bepaalde hulp nodig hebben maar dit niet zelf kunnen realiseren.
De verleende financiële steun wordt vrijwel uitsluitend gegeven voor de aanschaf van goederen of diensten. De hulpvragende instantie koopt de gewenste goederen/diensten aan, waarna de rekening door de Helpende Hand wordt voldaan.

 
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:
Voorzitter: Corina Lisapaly
Secretaris: Miranda Steketee
Penningmeester: Hans Meesters
Algemeen bestuurslid: Fer van Bergen

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding en of honorarium.

Actuele verslag van uitgeoefende activiteiten.
Zie de Projecten-Pagina
 
Balans met de staat van baten en lasten met toelichting van de instelling.
Zie de financieel jaarverslagen aan de rechterzijde van het scherm

 

    Laatste projecten

  • Hulphonden KNGF
  • JiP-zomerkamp 2024
  • De Rose-Linde
  • Stichting W√©ViG√©
  • Stichting Happynezz 2024
Bekijk alle projecten